Besetzung der Kreistagsausschüsse

Kreisausschuss

Kreisausschuss

Mitglieder

Oswald Kriebs

Bernd Valentin

Knut Steffen

Personalausschuss

Personalausschuss

Mitglieder

Daniel Demmer

Kevin Kloß

Knut Steffen

Oswald Kriebs

Reiner Petry

Rechnungsprüfungsangelegen

Rechnungsprüfungsangelegen

Mitglieder

Daniel Demmer

Kai Hoen

Kevin Kloß

Giuseppe Schillaci

Alexander Zang

Schulen, Kultur, Sport und Bauwesen

Schulen, Kultur, Sport und Bauwesen

Mitglieder

Daniel Demmer

Johannes Sicks

Kai Hoen

Stefan Schmitt

Soziales, Altenhilfe und Altenpflege

Soziales, Altenhilfe und Altenpflege

Mitglieder

Oswald Kriebs

Reiner Petry

Giuseppe Schillaci

Stefan Schmitt

Umwelt, Klima, Tourismus, Landwirtschaft

Umwelt, Klima, Tourismus, Landwirtschaft

Mitglieder

Johannes Sicks

Knut Steffen

Alexander Zang

Kai Hoen

Reiner Petry

Wirtschaft und Verkehr

Wirtschaft und Verkehr

Mitglieder

Daniel Demmer

Giuseppe Schillaci

Johannes Sicks

Knut Steffen

Bernd Valentin

Jugendhilfeausschuss

Jugendhilfeausschuss

Mitglieder

Daniel Demmer

Stefan Schmitt